2019-09-23 Dodatkowy nabór do Rady

Prezydent Torunia ogłasza dodatkowy nabór kandydatów do Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych, kadencji 2020 - 2021. Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w radzie, sprawdź, co należy zrobić, żeby zgłosić swoją kandydaturę.


I. Czym jest Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych i jakie stoją przed nią zadania?
Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych jest podmiotem opiniodawczo-konsultacyjnym Rady Miasta Torunia oraz Prezydenta Miasta Torunia w sprawach konsultacji społecznych. Jej zadaniem jest:

 • aktualizacja opracowanego przez Radę Dobrych Praktyk Prowadzenia Konsultacji,
 • przedstawianie Radzie Miasta Torunia rocznego sprawozdania z  przeprowadzonych konsultacji społecznych wraz z wnioskami (w terminie do 31 marca każdego roku),
 • opiniowanie wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych składanych przez rady okręgu, grupy mieszkańców i  organizacje pozarządowe.

II. Kto wchodzi w skład Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych?
W skład Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych wchodzi dwanaście osób:

 • 3 radnych wskazanych przez Radę Miasta Torunia,
 • 3 osoby spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Torunia,
 • 3 osoby spośród kandydatów zgłoszonych przez mieszkańców,
 • 3 pracowników Urzędu Miasta Torunia.

Członkowie Rady pracują społecznie - bez wynagrodzenia.

III. Chcę wejść w skład Rady jako przedstawiciel lub przedstawicielka organizacji pozarządowej działającej na terenie Torunia. Jak mogę się zgłosić do Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych?
Jeżeli chcesz wejść w skład Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych jako przedstawiciel lub przedstawicielka organizacji pozarządowej działającej na terenie Torunia:

 • Twoja kandydatura musi zostać zgłoszona przez zarząd lub prezesa jednej z organizacji pozarządowych działających na terenie Torunia (zgłoszenia dokonuje działający zgodnie z prawem organ organizacji pozarządowej).
 • Do zgłoszenia dołącz opis Twojego doświadczenia w zakresie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 • Musisz także dołączyć rekomendacje wystawione przez przynajmniej trzy inne organizacje pozarządowe, z zachowaniem następujących warunków:
 1. rekomendacje udzielone są na piśmie przez działający zgodnie z prawem organ upoważniony do wystawienia rekomendacji (Zarząd/Prezes itp.),
 2. organizacja może udzielić rekomendacji tylko jednemu kandydatowi,
 3. organizacja zgłaszająca swojego kandydata nie może wystawić rekomendacji innej organizacji.

IV.  Chcę wejść w skład Rady jako mieszkaniec lub mieszkanka Torunia. Jak mogę się zgłosić do Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych?
Jeżeli chcesz wejść w skład Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych jako  mieszkaniec lub  mieszkanka Torunia:

 • Musisz zgłosić swoją kandydaturę na piśmie.
 • Razem ze zgłoszeniem napisz, dlaczego chcesz przystąpić do udziału w  Radzie Społecznej ds. Konsultacji Społecznych. Jeżeli masz doświadczenie w działalności społecznej, warto także opisać je w swoim zgłoszeniu.
 • Musisz także dołączyć listę poparcia podpisaną przez co najmniej 15 innych mieszkańców Torunia, zawierającą następujące pozycje:

1) w nagłówku – imię i nazwisko, adres zamieszkania  kandydata do Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych oraz informację o celu zbierania podpisów (np. Jan Kowalski, ul. Kowalskiego 7/3, 87-100 Toruń, Lista osób udzielających poparcia kandydatowi do Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych, powoływanej przez Prezydenta Miasta Torunia na mocy uchwały nr 508/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2013 r. w  sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych z późn. zm.)

2) w  treści – imiona i nazwiska, adresy zamieszkania oraz podpisy osób popierających kandydata.

UWAGA!

Kandydat zgłoszony przez mieszkańców nie może być członkiem organów wykonawczych lub nadzorczych organizacji pozarządowych.

V. Termin i miejsce zgłaszania kandydatur.
Zgłoszenie wraz załącznikami należy złożyć w terminie do 30 września 2019 r. (decyduje data dostarczenia zgłoszenia do urzędu) na adres:

Urząd Miasta Torunia
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń

 

VI. Co dalej będzie się działo z moim zgłoszeniem?
Zgłoszenia kandydatów z organizacji pozarządowych rozpatruje Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, a następnie przedstawia je Prezydentowi Miasta Torunia, rekomendując trzech przedstawicieli środowiska pozarządowego do udziału w radzie społecznej. Udzielając rekomendacji, RDPP kieruje się doświadczeniem kandydata w zakresie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz liczbą zebranych rekomendacji.

Zgłoszenia kandydatów spośród mieszkańców rozpatruje Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, a następnie przedstawia je Prezydentowi, rekomendując trzech przedstawicieli do udziału w radzie społecznej. Udzielając rekomendacji, WKSiI kieruje się motywacją kandydatów, opisanym we wniosku doświadczeniem - o ile taka informacja będzie w materiałach dostarczonych przez kandydata. Dodatkowym elementem branym pod uwagę może być liczba zgromadzonych podpisów poparcia.

W efekcie naboru zostanie powołana przez Prezydenta Miasta Torunia Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych, składająca się z radnych Rady Miasta Torunia, przedstawicieli NGO oraz mieszkańców Torunia, a  także pracowników Urzędu Miasta Torunia.

Wyniki naboru zostaną opublikowane w miejskich serwisach internetowych, a wybrani w wyniku naboru członkowie Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych otrzymają zaproszenie na pierwsze spotkanie.

VII. A jeżeli nie zgłosi się dostateczna liczba kandydatów?
Jeżeli dodatkowy nabór okaże się nieskuteczny, Prezydent Miasta Torunia powoła Radę w niepełnym składzie.

Podstawa prawna:
Uchwała nr 508/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu Konsultacji Społecznych z późn. zm. wraz z załącznikiem

 

ilość odsłon podstrony: 384
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"