2010-03-19 Bez prowizji, wysokich odsetek i po kosztach

Radni jednogłośnie podjęli 18 marca jedną z najważniejszych uchwał dotyczących dofinansowania budowy nowego mostu wraz drogami dojazdowymi: miasto może zaciągnąć 440 mln zł kredytu na te inwestycję z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na bardzo korzystnych warunkach.

Podjęcie tej uchwały jest podstawą starań o uzyskanie kredytu w EBI - europejskiej organizacji, która nie jest bankiem w ścisłym znaczeniu tego słowa. Jest raczej instytucją wspomagającą duże przedsięwzięcia inwestycyjne. EBI nie stosuje więc procedur, którymi obwarowane są banki komercyjne. Kredytu udziela po koszcie pieniądza na rynku międzybankowym, nie pobierając prowizyjnych opłat, wysokich odsetek i bez ustanowienia zastawu. Podstawowe parametry kredytu w EBI wyglądają następująco:

 • kwota kredytu: do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia
 • okres spłaty kredytu: do 25 lat od daty uruchomienia ostatniej transzy
 • okres karencji w spłacie kapitału: do 6 lat
 • oprocentowanie: zmienne wg stawki VFSR, tj. ustalane w oparciu o wewnętrzną stopę EBI zbliżoną do poziomu stawki WIBOR z marżą ok. 0,13%, tj. wg stanu na dzień podjęcia niniejszej uchwały ok. 3,75%
 • inne opłaty i prowizje: 0 zł
 • możliwość renegocjacji warunków umowy kredytowej raz na 10 lat
 • bezkosztowa możliwość rezygnacji z części przyznanych środków
 • brak konieczności ustanawiania prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu na jakichkolwiek składnikach majątkowych miasta, jak również przedstawienia jakichkolwiek gwarancji lub poręczeń spłaty.

Takich warunków nie dałby żaden polski bank. Dla porównania: całkowity koszt kredytu 440 mln zł, który ewentualnie zaciągnie miasto, w ciągu 25 lat wynosi 240 mln zł, a w banku komercyjnym byłaby to kwota 680 mln zł. Poza tym raz na 10 lat kredytobiorca może negocjować warunki oprocentowania.

Trzeba też podkreślić, że miasto nie musi wziąć całej kwoty. Może wykorzystać tyle, ile chce, bez ponoszenia kosztów. Te 440 mln to w zasadzie limit kredytowy, tak jak w przypadku kont osobistych. Reasumując: zawarcie umowy kredytu na kwotę 440 mln zł nie jest równoznaczne z zaciągnięciem długoterminowego zobowiązania na tę kwotę. Daje jedynie uprawnienie do zaciągnięcia takiego zobowiązania każdorazowo w zgodzie z limitami określonymi w uchwale budżetowej na dany rok.

Kwota wnioskowanego kredytu określona została jako 50% kosztów kwalifikowanych, zgodnie z wartością kosztorysową inwestycji wskazaną we wniosku o dofinansowanie złożonym w dniu 30 czerwca 2009 r. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Ostatecznie wykorzystana kwota dostosowana będzie do rzeczywistych potrzeb kredytowych miasta związanych z budową mostu, a zależnych od poziomu uzyskanego dofinansowania ze środków UE.

Wskazana kwota, a także okres wypłaty transz (tj. do roku 2014) zabezpiecza ewentualną konieczność finansowania przez miasto nakładów powyżej 327 mln zł, czyli kwoty zgodnej z tą wpisaną na listę projektów POIiŚ. Trzeba podkreślić, że przedłużające się formalności w Ministerstwie Infrastruktury dotyczące ostatecznej decyzji o dofinansowaniu budowy toruńskiego mostu stwarzają konieczność zwrócenia się do EBI o kredyt. Inaczej torunianie dłużej musieliby czekać na rozpoczęcie mostowej inwestycji.

Żródło: www.torun.pl

Co o 440-milionowym kredycie na most napisały toruńskie gazety?

 • Marcin Behrendt w „Gazecie Wyborczej”: (LINK)

„(…) rajcy mieli jednak kilka uwag. - Jaki będzie koszt kredytu? - pytał Przemysław Pawlikowski (niezrzeszony).
 
- 240 mln zł przy wykorzystaniu całej kwoty i okresu karencji - wyjaśniała Magdalena Flisykowska-Kacprowicz, dyrektor magistrackiego wydziału budżetu i planowania finansowego. - Kredyt komercyjny kosztowałby nas 680 mln zł.
 
- Czy budżet wytrzyma budowę mostu, parkingów oraz hali sportowej i sali koncertowej? - dociekał Zbigniew Rasielewski z PiS.
 
- Prognoza finansowa do 2040 r. dowodzi, że stać nas na tę pożyczkę, chociaż po 2015 r. trzeba będzie zwolnić tempo inwestycyjne - zapewniała Flisykowska-Kacprowicz.”

 • Krzysztof Lietz w „Nowościach”  (LINK)

„Jak twierdzi skarbnik Bolesław Tymolewski, według prognoz ogólne zadłużenie Torunia na koniec 2010 roku wyniesie 472 mln zł. Jeśli miasto zaciągnęłoby sugerowany przez prezydenta kredyt w EBI, w wysokości 440 mln zł, i w całości go wykorzystało, zadłużenie na koniec 2015 r. wyniesie 936 mln zł, czyli około 95 proc. planowanych wówczas dochodów ogólnych. Zdaniem skarbnika, nie byłoby to jeszcze żadną katastrofą, tym bardziej że może się okazać, iż w efekcie przetargu na wykonawcę mostu, koszt jego wybudowania może się zmniejszyć.”

 • Wojciech Giedrys w „Gazecie Pomorskiej” (LINK)

„Radni liczą, że miasto pozyska dodatkowe fundusze z Unii Europejskiej. Wówczas będzie można bez żadnych kosztów zmniejszyć kwotę kredytu. Taki zapis znalazł się w tekście uchwały. Zabiegał o to Krzysztof Makowski, radny niezrzeszony. - Będziemy spać spokojnie - podkreśla Makowski. - Gdy okaże się, że dostaniemy dodatkowe pieniądze i nie wykorzystamy części pożyczki, nie będziemy musieli płacić dodatkowych prowizji. Dobrze, że wreszcie mamy gotową inżynierię finansową tej kluczowej inwestycji.”

Przegląd prasy opracował: Marceli Sulecki

ilość odsłon podstrony: 1934
Share |
Komentarze:
Marco Kopernik
napisz wiadomość  zaproś do znajomych (12)  
Proponuję wystawić na sprzedaż nazwę mostu, takie 10 mln zł za 10 lat użytkowania nazwy było by sporą oszczędnością dla miasta.
Pozatym myślę że działki wokół mostu zdrożeją w związku z mostem a więc najpierw wybudować a potem sprzedawać działki drożej np. pod hotele czy stację paliw czy biurowce.
(może w ten sposób będzie taniej o 50 mln zł)
Proponuje zbudować most za prywatne pieniądze Pobierać myto. Miłość do zAAmoscia niech trochę kosztuje.I po problemie A pieniądze wydać na Kosmodrom
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"