2012-10-24 APEL: Bierzmy udział w konsultacjach!

„Głos organizacji pozarządowych wyrażany w konsultacjach społecznych jest bardzo potrzebny i bardzo ważny!" - tak rozpoczyna się list wystosowany przez Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Czytaj więcej ->

Treść listu:

"Głos organizacji pozarządowych wyrażany w konsultacjach społecznych jest bardzo potrzebny i bardzo ważny, dlatego też apelujemy do Koleżanek i Kolegów z kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych o aktywny udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez instytucje publiczne, zwłaszcza przez samorządy lokalne i regionalny.

Konsultacje społeczne są jedną z metod rozmowy samorządów i instytucji publicznych z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie jest to okazja do faktycznego wpływania organizacji na polityki publiczne, wskazywania konkretnych potrzeb do zaspokojenia, proponowania praktycznych rozwiązań i wyznaczania jasnych celów do osiągnięcia. Do konsultacji trafiają propozycje strategii, programów współpracy, planów wydatkowania środków unijnych, projekty uchwał i innych dokumentów, których wprowadzenie ma bezpośredni skutek dla funkcjonowania organizacji pozarządowych, a przede wszystkim dla podopiecznych i odbiorców działań organizacji. Już niebawem czekają nas konsultacje m.in. Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zasad wykorzystania funduszy strukturalnych na lata 2014-2020, programów sektorowych na najbliższe lata oraz lokalnych strategii. Dodatkowo pojawiają się nowe rozwiązania planowania budżetu samorządów, jak budżet partycypacyjny, które wymagają zaangażowania obywateli i organizacji.

Bardzo ważne jest, aby w konsultacjach tych nie zabrakło głosu środowiska pozarządowego, aby organizacje aktywnie uczestniczyły w konsultacjach ogłaszanych i prowadzonych przez podmioty publiczne – zarówno w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, jak i konsultacjach prowadzonych drogą elektroniczną.

Ze strony Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, oferujemy pomoc i wsparcie merytoryczne i techniczne w konsultacjach społecznych. Federacja aktywnie włącza się w konsultacje na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim
(CZYTAJ WIĘCEJ). Pomagamy przy konsultowaniu dokumentów, m. in. poprzez prowadzony przez Federację „System Komunikacji i Konsultacji” (CZYTAJ WIĘCEJ), poprzez bezpośrednie podpowiedzi i pomoc przy formułowaniu wniosków, propozycji i uwag do konsultowanych dokumentów, jak też poprzez cykl spotkań w województwie poświęconych skuteczności organizacji w konsultacjach, które organizować będziemy w październiku i listopadzie br. w kilku miastach regionu (rozpoczynamy spotkaniem 30. października br. w Grudziądzu i następnym 06. listopada we Włocławku). Na spotkaniach tych wspólnie będziemy opracowywać uwagi i propozycje do dokumentów i wypracowywać swoisty „warsztat konsultacyjny”. Dzięki spotkaniom chcemy szukać wspólnego stanowiska sektora, dzielić się doświadczeniami oraz entuzjazmem i wiarą w sens i znaczenie konsultacji.

Nie zapominajmy, że w trakcie tegorocznego Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego udało się wypracować konkretne postulaty organizacji dotyczące funkcjonowania III sektora w naszym województwie (
CZYTAJ WIĘCEJ) oraz współpracy organizacji i administracji publicznej. Postulaty te, uznane przez blisko 200 uczestników Forum, mogą tylko wówczas zostać zrealizowane, gdy zostaną opracowane i przyjęte w oficjalnych dokumentach. Konsultacje społeczne są więc sposobem na upowszechnianie tych postulatów i wdrożenie ich w życie.

Nie zmarnujmy szansy wpływania na polityki publiczne i tworzenia rozwiązań, na które czekamy i których tak bardzo nam brakuje. Zachęcamy do współpracy i wspólnego budowania społeczeństwa obywatelskiego."

Nadesłał:

Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych - Łukasz Broniszewski, Jan M. Grabowski, Katarzyna Śmigielska

ilość odsłon podstrony: 3197
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"