2017-11-22 AKADEMIA ROZUMIENIA FASD

Fundacja Daj Szansę serdecznie zaprasza do udziału w Konferencji podsumowującej projekt finansowany ze środków Gminy Miasta Toruń pn. "Akademia rozumienia FASD".


Konferencja odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00 w auli Centrum Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II w Toruniu przy pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1 w Toruniu.

W ramach projektu ponad 100 profesjonalistów z dziedzin: edukacja, praca socjalna, służba zdrowia, piecza zastępcza i probacja, miało możliwość uczestniczyć w dwuetapowym cyklu szkoleń warsztatowych poświęconych problematyce FASD. Warsztaty poprowadzili: dr Krzysztof Liszcz, mgr Katarzyna Kałamajska – Liszcz oraz dr Teresa Jadczak – Szumiło. W trakcie szkoleń szeroka grupa profesjonalistów zdobyła wiedzę i kompetencje dotyczące problematyki przywiązania i FASD, które mogą z powodzeniem wykorzystywać w codziennej pracy. Uczestnicy szkolenia stali się ambasadorami problematyki FASD w swoich środowiskach. Spotkania, jakie miały miejsce w ramach warsztatów zaowocowały wymianą doświadczeń oraz nawiązaniem bezcennych kontaktów na przyszłość, wykorzystywanych przy interdyscyplinarnym rozwiązywaniu konkretnych problemów społecznych. Nad merytoryczną wartością projektu czuwał dr Krzysztof Liszcz. Niektórzy uczestnicy zachęceni przez organizatorów, w ramach „pracy domowej”, podjęli się realizacji mikroprojektów poświęconych FASD, część z nich zostanie zaprezentowana na Konferencji.
W ramach projektu wyłonił się zespół osób, które podjęły się współtworzenia Alfabetu FASD, którego redakcją zajął się pan dr Liszcz. Uczestnicy Konferencji otrzymają egzemplarze Alfabetu FASD.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.


Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o dokonywanie rejestracji wyłącznie drogą mailową na adres: p.bolewicki@dajszanse.nazwa.pl
Rejestracja zostanie zakończona w dniu 4 grudnia 2017 r. – decyduje kolejność zgłoszeń.
O zarejestrowaniu zostaniecie Państwo powiadomieni zwrotnie drogą elektroniczną.

Szczegóły, zwłaszcza dotyczące programu konferencji można śledzić na stronie Fundacji: www.fundacja-dajszanse.pl 

ilość odsłon podstrony: 504
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"