2017-08-22 27.08 upływa termin IV naboru wniosków w konkursie grantowym TransferHUB

Od 1 do 27 sierpnia br. trwa nabór wstępnych wniosków w konkursie grantowym Inkubatora Innowacji Społecznych TransferHUB. Ideą inkubatora są oddolne inicjatywy i pomysły, mające na celu ułatwienie młodym ludziom, w wieku od 15 do 29 lat, przejścia z edukacji do zatrudnienia.

Wsparcie TransferHUB otrzymują pomysły na takie rozwiązania, które mogą pozytywnie wpłynąć interwencyjnie lub prewencyjnie na sytuację osób w wieku 15-29 lat, które:

  • są w tym momencie w systemie edukacji, ale można już z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że będą miały trudności ze znalezieniem się na rynku pracy;
  • nie są już w systemie edukacji, ale nie trafiły też na rynek pracy lub z niego wypadły, a dodatkowo nie podnoszą swoich kwalifikacji, żeby wejść lub powrócić na rynek pracy;
  • są na rynku pracy, ale mają pracę niezgodną z kwalifikacjami albo pracują poniżej kwalifikacji lub sytuacja zawodowa, w której się znaleźli – z różnych względów – grozi wypadnięciem z rynku pracy.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza polecamy zapoznać się z regulaminem Regulaminem Konkursu.

Oprócz złożenia wniosku on-line konieczne jest przesłanie skanów wymienionych poniżej dokumentów na adres: transferhub@fise.org.pl oraz przesłanie ich wersji papierowej pocztą do 27 sierpnia 2017r. (liczy się data stempla) na adres: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Pl. Konstytucji 5/14, 00-657 Warszawa:

  • podpisanego oświadczenia;
  • kserokopii dokumentu poświadczającego podmiotowość (np. ksero dowodu osobistego, KRS, inne);
  • minimum jednego listu rekomendacyjnego, o którym mowa w "Kryteriach naboru": kryterium Wiarygodność.

W razie pytań można skontaktować się z organizatorem poprzez e-mail (transferhub@fise.org.pl) lub telefonicznie pod numerem 22 622 16 87.

Więcej informacji na stronie
www.transferhub.pl

ilość odsłon podstrony: 422
Share |
Komentarze:
Brak komentarzy.
Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Aby wypowiedzieć się na forum musisz być zalogowany
Rewitalizacja Bydgoszczy - konsultacje z NGO
Bydgoszcz. Szkolenie "Inwentaryzacja i środki trwałe"
Bydgoszcz. Szkolenie "Podstawy VAT w jednostkach sektora finansów publicznych"
Bydgoszcz. Szkolenie „Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”
Toruń. Szkolenie "Niepełnosprawność intelektualna. Prowadzenie treningów umiejętności społecznych"
Spotkania dla mieszkańców "W zdrowej i czystej atmosferze"